Kullanım Şartları, Kişisel Verileri Koruma ve Gizlilik Politikası

Sitemiz

Web sitelerimizin adresi: tugcebayram.com’dur. Web sitemiz bu belgede kısaca “Site” olarak anılacaktır.

Kullanım Şartları

Site içeriğinin tüm hakları saklıdır. Siteye erişiminiz ve site içeriğinde yer alan hiçbir bilgi için hiçbir sorumluluk kabul edilmez. Siteye erişiminiz ve site içeriğinde yer alan hiçbir bilgi ile ilgili olarak açık veya örtülü hiçbir garanti verilmez, hiçbir sorumluluk üstlenmez. Sitenin ziyaret edilmesi, bu kullanım şartlarının ve gizlilik politikasının kabul edildiği anlamına gelir.

Gizlilik Politikamız

Bize verdiğiniz bilgiler, Avukatlık Kanunu uyarınca sır saklama yükümlülüğümüz kapsamında gizli tutulacaktır. Bununla birlikte Site’yi kullanırken sağladığınız veya sizden toplanan veriler, bu belgede belirtilen esaslara tabidir.

Önemle belirtmek isteriz ki; bize özel bir gizlilik derecesi gerektiren bir bilgi veya belge vermeniz gerekiyorsa bunu bize önceden bildirmeniz halinde, size vereceğimiz hizmeti, işbu Kişisel Verileri Koruma ve Gizlilik Politikası’nda yer alan şartlara değil, ihtiyaçlarınıza uygun özel şartlara tabi tutabiliriz. Böyle bir ihtiyaç duyuyor iseniz, bize herhangi bir bilgi ve belge vermeden önce bizden bu konuda talepte bulunmanız ve ihtiyaçlarınızı açıklamanız gereklidir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Uyarınca Aydınlatma

Bize verdiğiniz kişisel veriler, Av. Tuğçe Bayram ve onun yetkili kıldığı yardımcı personeli, ve ona hizmet veren yer sağlayıcı ve e-posta sunucusu gibi üçüncü kişiler tarafından, avukatlık ve arabuluculuk hizmetlerinin verilmesi amacıyla ve bu işler kapsamında tarafınızla iletişim kurulması amacıyla işlenecektir. Bu işleme kapsamında kişisel veriler, yurt içi veya yurt dışında bulunan ve üçüncü kişiler tarafından sağlanan yer sağlayıcı, yedekleme, bulut depolama ve/veya e-posta sunucularına aktarılabilecektir. Bu gibi hallerde bu veriler, sayılan üçüncü kişilerin veri koruma, işleme ve gizlilik politikalarına ve sair hizmet şartlarına tabi olacaklardır.

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. 5 ve 6. madde uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Hangi kişisel bilgileri ne amaçla topluyoruz

Yorumlar

Ziyaretçiler sitede yorum bıraktığında yorum formunda gösterilen verileri ve ayrıca istenmeyen yorum tespitine yardımcı olmak için ziyaretçinin IP adresi ve tarayıcı bilgisi metnini de toplarız.

E-posta adresinizden oluşturulmuş anonimleştirilmiş bir metin (hash olarak da adlandırılır) Gravatar hizmetine, servisi kullanıp kullanmadığınızı görmek için, sağlanabilir. Gravatar servisinin gizlilik politikası şu adrestedir: https://automattic.com/privacy/. Yorumunuzun onaylanmasından sonra profil resminiz yorumunuzla birlikte herkese görünür.

Ziyaretçi yorumları otomatik istenmeyen yorum algılama servisi aracılığıyla kontrol edilebilir.

Ortam

Görselleri web sitesine yüklerseniz, gömülmüş konum verileri (EXIF GPS) içeren görseller yüklemekten kaçınmalısınız. Web sitesi ziyaretçileri, web sitesindeki görsellerden herhangi bir konum bilgisini indirip çıkarabilir.

İletişim formları

İletişim formunu gönderirken yazdıklarınız, verdiğiniz bilgiler ve gönderim sırasındaki IP adresi, işletim sistemi ve kullandığınız yazılım gibi verileriniz süresiz olarak saklanabilir. Bu bilgileri, hak arama hürriyetimiz kapsamında kullanabileceğimizi kabul edersiniz.

Çerezler

Sitemize bir yorum bırakırsanız, isminizi, e-posta adresinizi ve web sitenizi çerezlerde kaydetmeyi seçebilirsiniz. Bunlar size kolaylık sağlamak içindir, böylece başka bir yorum bıraktığınızda bilgilerinizi tekrar doldurmanız gerekmez. Bu çerezler bir yıl süresince kalır.

Bir hesabınız varsa ve bu siteye giriş yaparsanız, tarayıcınızın çerezleri kabul edip etmediğini belirlemek için geçici bir çerez ayarlayacağız. Bu çerez hiçbir kişisel veri içermez ve tarayıcınızı kapattığınızda atılır.

Giriş yaptığınızda, giriş bilgilerinizi ve ekran görüntüleme seçiminizi kaydetmek için birkaç çerez kaydedeceğiz. Giriş çerezleri iki gün ve ekran seçenekleri çerezleri bir yıl boyunca kalır. “Beni hatırla” seçeneği seçerseniz, girişiniz iki hafta boyunca devam eder. Hesabınızdan çıkış yaparsanız, giriş çerezleri kaldırılacaktır.

Bir makaleyi düzenler veya yayınlarsanız tarayıcınıza ek bir çerez kaydedilir. Bu çerez hiçbir kişisel veri içermez ve sadece düzenlediğiniz makalenin yazı kimliğini gösterir. 1 gün sonra zaman aşımına uğrar.

Sitenin size sunulması amacıyla, Google ve/veya Automattic de dahil olmak üzere çeşitli üçüncü taraflardan çeşitli ürün ve hizmetler alınabilir. Siteyi ziyaret ettiğinizde Türkiye içinde veya dışında bulunan çeşitli üçüncü tarafların çerezlerini ve gizlilik politikalarını kabul etmiş sayılırsınız.

Diğer sitelerden gömülen içerik

Bu sitedeki makaleler gömülü içerik (ör. videolar, resimler, makaleler, vb.) İçerebilir. Diğer web sitelerinden gömülen içerik, ziyaretçinin diğer web sitesini ziyaret etmiş gibi, tam olarak aynı şekilde davranır.

Bu web siteleri sizin hakkınızda veri toplayabilir, çerez kullanabilir, üçüncü taraf tarafından gömülmüş şeklide takip yapabilir ve bir hesabınız varsa ve bu web sitesinde oturum açtıysanız, görmülen içeriğiyle etkileşimi izleme dahil olmak üzere, bu gömülen içerikle etkileşiminizi izleyebilir.

Analiz

Siteyi ziyaret ettiğinizde istatistiki veriler ve raporların oluşturulabilmesi için Google ve/veya Automattic tarafından çeşitli analitik verileriniz toplanabilir ve bu veriler yurt dışına aktarılabilir. Bu verilerin işlenmesi, saklanması, transferi, anılan şirketlerin gizlilik politikalarına tabi olur.

Verilerin yurt dışına aktarılması

Sitemizin yer sağlayıcısı Türkiye dışında bulunabilir. Sitede yer alan, Google ve/veya Automattic’den alınan analiz hizmetleri ve sair çeşitli üçüncü taraf hizmetleri Türkiye dışından alınabilir. Bu gibi hallerde kişisel verileriniz Türkiye dışına aktarılabilir. İletişim formu, e-posta veya başka bir teknoloji yahut elektronik haberleşme vasıtasıyla bizimle iletişim kurduğunuzda verileriniz yurt dışına aktarılabilir.

Verilerinizi ne kadar süre tutarız

Bir yorum bırakırsanız, yorum ve meta verileri süresiz olarak saklanır. Böylece, takip eden yorumlarınızı denetim kuyruğunda tutmak yerine otomatik olarak tanıyabilir ve onaylayabiliriz.

Web sitemize kayıt yaptıran kullanıcılar için (varsa) kullanıcı profilinde sağladıkları kişisel bilgileri de saklarız. Tüm kullanıcılar kişisel bilgilerini istedikleri zaman görebilir, düzenleyebilir veya silebilir (kullanıcı adı değiştirme hariç). Web sitesi yöneticileri de bu bilgileri görebilir ve düzenleyebilir.

İletişim formu aracılığıyla gönderdiğiniz veriler süresiz olarak saklanabilir.