DAVA TAHKİM VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Yerli ve yabancı müvekkillerine ulusal ve uluslararası alanda şeffaf, etkin ve raporlanabilir uyuşmazlık çözüm hizmeti sunmaktadır. Uyuşmazlık çözüm hizmetimizin temelinde, uyuşmazlığın yargı organlarına taşınması durumunda karşılaşılabilecek potansiyel sonuçların, katlanılması gerekecek maliyetlerin neler olabileceği konusunda müvekkillerimizin aydınlatılması ve dostane çözüm yöntemlerinin teşvik edilmesi yer almaktadır. Bununla birlikte, Ekibimiz, uyuşmazlık çözümü kapsamında yargılama hukukuna ve dava tecrübesine sahip olarak küresel standartlarda hizmet sunmakta,  başta ticaret ve şirketler hukuku olmak üzere, sermaye piyasası mevzuatı ve özelinde kaldıraçlı alım satım işlemlerinden, likidite ticaretinden, fikri mülkiyet haklarından, idare ve vergi hukukundan, birleşme-devralma-bölünme işlemlerinden, iş hukukundan, gayrimenkul ve inşaat hukukundan ve ayrıca ekonomik suçlardan kaynaklanabilecek kompleks uyuşmazlıklarda müvekkillerini yerel ve üst mahkemeler nezdinde temsil etmektedir.

Tahkime elverişli konular bakımından devlet yargısı yerine uyuşmazlığın tahkim yargılaması kapsamında çözülmesini teşvik etmekte, gerek milli gerekse milletlerarası ad hoc veya kurumsal tahkim kuralları (İTO, TOBB, ISTAC, ICC, LCIA, ICSID, AAA) kapsamında yapılan tahkim yargılamalarında ve tahkim yargılamalarında mahkemelerin müdahalesini gerektiren alanlarda hizmet sunmakta; yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanıma ve tenfizi işlemlerini gerçekleştirmektedir.