SÖZLEŞMELER HUKUKU

Sözleşmeler hukuku; iki ya da daha fazla kişi veya grup arasında yapılan anlaşmalar bütününü korumak adına düzenlenmiş olan bir hukuk alanıdır.

Sözleşmelerin yasal çerçevede bulunması ve iki tarafın da haklarının korunması için belge ile ispat edilmesi adına yazılı ve imzalı olarak yapılması gerekir.

Bu şekilde, sözleşme taraflarının haklarını savunmak ve meydana gelebilecek hak kayıplarını engellemek, bu hukuk disiplini ile mümkün olmaktadır. Sözleşmeler Hukuku, kişilerin haklarını koruyan ve hangi haklara sahip olduğunu bildiren bir hukuk birimi olarak, oldukça önem teşkil eder.

Modern hukuk sisteminin genel hatlarını oluşturan Roma Hukuku’ndan beri uygulanan Sözleşmeler Hukuku; taraflar arasında borç ilişkisi kuran hukuki işlemler hakkında çalışmaktadır. Sözleşmeler Hukuku yalnızca borç ilişkisini değil; aile, kişiler ve devlet-vatandaş ilişkisini de kapsayan oldukça geniş bir alandır.

Sözleşme Nedir?

Sözleşme, iki ya da daha fazla tarafın hukuki haklarını korumak ve bir sonuç elde etmek üzere iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun şekilde açıkladıkları belgedir. Taraflar; kanunların ve hükümlerin çizdiği sınırlar çerisinde, iradelerine uygun şekilde bir hukuki ilişki kurmak için sözleşme yapar.

Yapılan bu sözleşmeler, kişiler arası özel bir hukuk oluşturur. Tarafları birbirine bağlayan sözleşmeler; taraflar için bağlayıcı ve vazgeçilmez bir niteliktedir. Tarafların rızası ya da bilgisi olmadan bu sözleşmeden dönmek ya da sözleşme maddelerine aykırı davranmak yasal olarak mümkün değildir.

Bundan dolayı sözleşmelerin avukat kontrolünde hazırlanması, titiz bir şekilde düzenlenmesi ve hak-yükümlükler açısından tarafların bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Sözleşme içeriğinden doğan anlaşmazlıklarda ya da sözleşmeye aykırı durumlarda ise Sözleşmeler Hukuku devreye girer. Günümüzde birçok alanda sözleşme yapılmaktadır.

Bunlardan bazıları:

 • Satış Sözleşmesi,
 • Mal Değişim Sözleşmesi,
 • Kira Sözleşmesi,
 • Adi Ortaklık Sözleşmesi,
 • Arsa Payı Karşılığı Kat Yapım Sözleşmesi,
 • Evlat Edinme Sözleşmesi,
 • Evlilik (Mal Rejimi) Sözleşmeleri,
 • Faktoring Sözleşmesi,
 • Leasing Sözleşmesi,
 • Garanti Sözleşmesi,
 • Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi,
 • İbra Sözleşmesi,
 • Miras Sözleşmesi,
 • Yetki Sözleşmesi,
 • Tahkim Sözleşmesi,
 • Gizlilik Sözleşmesi,
 • Rekabet Yasağı Sözleşmesi,

Sözleşmeler Hukuku Neleri Kapsar?

Sözleşmeler Hukuku kapsamında sözleşmeler hakkında danışmanlık almak, uyuşmazlık durumlarında dava açılması, sözleşmelerin düzenlenmesi ya da müzakerelerde danışmanlık hizmeti alınabilmektedir.

Özellikle profesyonel iş dünyasında oldukça önemli olan sözleşmeler; günlük hayatta bireyleri de yakından ilgilendirmektedir. Faturalar ya da alınan hizmetlerde bile sözleşme imzalanmaktadır.

Bu hukuk disiplini de iki tarafın hakkını koruyan ve anlaşmazlıkları çözmesi açısından oldukça önemli bir hukuk birimidir. Hukuki ilişkinin temeli olan sözleşmeler; bu durumun bilinci ile hazırlanmalı ve hak kayıplarına sebebiyet vermemelidir.

Özellikle sözleşmelerin yazılı olarak yapılması, anlaşmazlık durumlarında ispat sağlamak açısından oldukça önemlidir. Bankalar, anonim ve limited şirketlerin ticari ilişkileri, mal alım-satım işlemleri, cari hesaplamaları ve tüm alanlarda Sözleşme Hukuku esasları geçerlidir.