VERGİ HUKUKU

Devlet ve o devletin vatandaşı arasındaki vergi ilişkisini, bireylerin sahip oldukları vergi yükümlülüklerini inceleyen hukuk birimine vergi hukuku adı veriliyor. Vergi, belki de en önemli vatandaşlık görevlerimizden bir tanesidir. Alacağımız hizmetler karşılığında vergi ödeme yükümlülüğüne sahibiz ancak ne yazık ki bu konuda usulsüzlükler devam ediyor ve yaptırımların ağırlaştırılmasına rağmen bunun önüne geçmek de pek mümkün olmuyor. Vergi hukuku, birey hakları ile birlikte devletin birey üzerindeki haklarını da ortaya koyuyor. Vergi borcu ile birlikte devletin ne gibi yaptırım hakkına sahip olduğu ya da bireyin bu süreçte neler yapabileceği gibi konular da yine vergi hukuku kapsamında ele alınıyor.

Vergi hukukunun hem geniş hem de kapsamlı olması vergi hukuk süreçlerinde firmalar başta olmak üzere ihtiyacı olan kişilerin alanında uzman, tecrübeli başarılı vergi hukuku avukatlarıyla çalışmalarını zorunlu kılmaktadır. Aksi takdirde firmalar ve kişiler maddi kayıplar yaşayabilecekleri gibi itibar kayıpları da yaşayacaklardır.

Vergi Avukatı Nedir?

Vergi hukuku konusunda uzmanlaşan avukatlara vergi avukatı denilmektedir.  Kişilerin ya da kurumların vergi yükümlülüklerinin tespit edilmesine, ödemelerinin yapılmasına, uyuşmazlıklar halinde ise gereken desteği veren avukatlardır. Başarılı bir vergi avukatının maliye ve vergi sistemiyle ilgili en ufak bir ayrıntıya bile hakim olması şarttır. Çünkü vergi avukatının temsil ettiği kişiyi ya da kurumu doğru yönlendirmesi, hakkını doğru şekilde savunabilmesi bilgisiyle doğru orantılıdır.

Vergi Uyuşmazlıkları Danışmanlık Hizmetinin Kapsamı Nelerdir?

 • Vergi davalarıyla ilgili dilekçe ve savunma süreçlerinin yönetilmesi
 • Uzlaşma komisyonu müracaatları için gereken hazırlıkların yapılması
 • Vergi uyuşmazlıkları dava sonucuna göre ne yapılacağının belirlenmesi
 • Vergi raporlarının değerlendirilerek, alınacak aksiyonların belirlenmesi

Vergi Avukatlarının Görevleri Nelerdir?

 • Vergi ceza ihbarnamesi iptali dava süreçleri
 • Ödeme emriyle ilgili iptal davaları
 • Haciz işlemlerinin takip edilmesi ve takip sonucuna göre nasıl hareket edileceğinin belirlenmesi
 • Hesap hatalarından kaynaklı vergi hatalarının düzenlenmesi
 • Çalışanların ve kurumların vergi kesintileri
 • Eksik ya da hatalı gelir beyanlarının düzeltilmesi
 • Vergi hukuku kapsamında yaşanabilecek tüm hukuki uyuşmazlıklarda yönlendirme, uzlaşma ya da dava açma

Vergi Avukatının Tecrübesi Neden Önemlidir?

Vergi avukatlarının vergi hukukuyla cezai yaptırımlarda dahil olmak üzere her detaya hakim olması, dava takip süreç kontrolünün iyi olması hem kendi işini kolaylaştırırken, temsil ettiği kurumun / kişinin de hayatını kurtaracaktır. Çünkü vergi cezalarının kapsamı içerisinde para cezası olduğu gibi hapis cezaları da bulunmaktadır. Vergi avukatının konumu hayati değer taşıdığı için dikkatsizlik, yanlış değerlendirme, eksiklik ya da gecikme kötü sonuçlar doğurabilir.