ŞİRKETLER HUKUKU

Şirketler hukuku, ticaret hukukunun en önemli birimlerinden biridir. Yaşamı sürdürmeye yönelik olan ihtiyaçları karşılamayı sağlayan ekonomi alanında faaliyetlerin hakkaniyetli ve sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için bu disiplin, söz konusu bu alandaki tüm yasaları düzenlenmiştir.

Şirketler arası rekabet ya da usulsüzlükleri ortadan kaldırmayı ve engellemeyi sağlayan bir hukuk birimi olan şirketler hukuku, ticari faaliyetler sebebiyle meydana gelen zararların ya da borçların da nasıl şekilleneceğini ortaya koyar.

Şirket faaliyetleri içerisinde meydana gelen hukuki anlaşmazlıklar hem ülkeyi hem de şirketi oluşturan şahısları direkt olarak etkilemektedir. Bu kapsamda bu hukuk disiplini, ülke ekonomisi ve şahısların iş alanındaki hak kayıpları korumak adına en önemli hukuk dallarından biridir.

Şirketler Hukuku Neleri Kapsar?

Şirketler hukuku birçok alanı kapsamaktadır. Bu alanların başında kıymetli evraklar gelir. Kıymetli evraklar çek, bono, poliçe olabilir. Ticari faaliyetlerin tamamı kar etme amacıyla yapılmaktadır.

Kar etmeyi daha hızlı ve basit şekilde sağlamak için de kıymetli evraklar kullanılır. Ticari hayatın daha hızlı ve basit şekilde işlemesine olanak tanıyan bu evrakların düzenlenmesi, kullanılması, tedavülden kalkması gibi tüm konularını şirketler hukuku ele almaktadır.

Türk Hukuku kapsamında şirket tiplerinin tamamı kanunla tespit edilmiştir. Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiş olan tüm ticaret şirketleri, Ticaret Kanunu’nun 2. Kitabında bulunmaktadır.

Buna göre, belirli şirket tiplerine uymayan bir şirket mevcutsa, bu şirket Borçlar Kanunu’na göre şirket sayılmaktadır. Ticaret Kanunu’na göre düzenlenmiş olan şirket tipleri ise:

  • Kollektif şirket,
  • Komandit şirket,
  • Anonim şirket,
  • Limited şirket,
  • Kooperatif şirket olmaktadır.

Ticaret Kanunu kapsamında şirketlerin tamamı tüzel kişiliğe sahiptir. Bu konuların tamamıyla ilgilenen alan ise şirketler hukukudur.