İNŞAAT HUKUKU

Müteahhitlere, taşeronlara ve alt sözleşmelerle oluşacak bütün hukuki ilişkilerin düzenlemesinde hizmet vermektedir. Yapılacak inşaatın, arsa payı karşılığı kat sözleşmelerini, belediye nezdinde yapılacak olan müracaatları ve takipleri, imar kanunu çerçevesinde ortaya çıkan ihtilafları sonuçlandırmakta oldukça hızlı ve kararlıdır.

Büromuz; konut, otel ya da karma kullanım içeren orta ve büyük ölçekli gayrimenkul projelerine; hukuki inceleme, kat karşılığı inşaat ve gelir paylaşımı sözleşmeleri, Kentsel Dönüşümden kaynaklanan hizmetler, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler, ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhleri gibi pek çok konuda danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, İnşaat Hukuku ile ilgili, alt yüklenicilik sözleşmesi, lisans sözleşmeleri, sözleşme yönetimi, kamu ve özel sektör ihaleleri, imtiyaz sözleşmeleri, bina yönetimi sözleşmeleri, proje yönetimi sözleşmeleri, alışveriş merkezleri yönetim ve kira sözleşmeleri, aracılık sözleşmeleri gibi sözleşmelerin hazırlanması ve revize edilmesi, Bina izinleri, yönetim planları ve düzenlemeleri konularında danışmanlık hizmetleri verilmesi, Ayni veya şahsi hak tesisleri konusunda danışmanlık hizmeti ve buna ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, Tapu işlemlerinin takibi, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin tüm işlemler ve sözleşmelerin hazırlanması, Hak ediş alacaklarından kaynaklanan dava, takip ve diğer işler konusunda hukuki hizmet vermektedir. Hukuk büromuz İnşaat hukukundan kaynaklanan diğer her türlü hukuki danışmanlık ve vekillik hizmetinin verilmesi şeklinde tanımlanabilir.